Sunday, 09/08/2020 - 12:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN NGHIÊM
 • Nguyễn Công Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0358202045
  • Email:
   nguyencongtu198@gmail.com
 • Nguyễn Đức Hoanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0914463444
  • Email:
   duchoanhthcsnn@gmail.com
 • Lê Thị Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Chi ủy - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0986647456
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0352841127
  • Email:
   truongminhsondp@gmail.com
 • Phạm Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0984996628
  • Email:
   phamvanquang70@gmail.com
 • Võ Thị Quỳnh Dao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh - Hóa - Địa - TD - CN - Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0919461311
  • Email:
   quynhdao_qn@yahoo.com.vn
 • Huỳnh Văn Ngữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Lý - Tin
  • Điện thoại:
   0395991084
  • Email:
   vanngu642013@gmail.com
 • Huỳnh Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng Anh - Nhạc - Họa
  • Điện thoại:
   0987067723
  • Email:
   hlan2002ducpho@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   0937586936
  • Email:
   nguyenthituyet1208@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Cung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn
  • Điện thoại:
   0383918418
  • Email:
   cungnguyennghiem@gmail.com
 • Tiêu Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi đoàn
  • Điện thoại:
   0349796408
  • Email:
   tuyet.tieu96@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều