Sunday, 09/08/2020 - 13:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN NGHIÊM

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2019 - 2020

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 253/HD-PGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của phòng GD&ĐT huyện Đức Phổ về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, trường THCS Nguyễn Nghiêm xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

PHÒNG GD  ĐT ĐỨC PHỔ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN NGHIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số    /KH-THCSNN                                      Đức Phổ, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 – 2020

 

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 253/HD-PGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của phòng GD&ĐT huyện Đức Phổ về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, trường THCS Nguyễn Nghiêm xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2. Yêu cầu:

Điều tra chính xác trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

 Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong hướng dẫn tuyển sinh của phòng GD&ĐT.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên trực tiếp; lãnh đạo cao nhất của nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

II. CHỈ TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Năm học 2019 – 2020, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 của trường: 170 học sinh / 5 lớp. Bình quân 34 học sinh/lớp.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại trường Tiểu học Thị trấn Đức Phổ (153 học sinh).

Học sinh các trường Tiểu học còn lại trên địa bàn huyện được xếp loại “Hoàn thành” và có điểm kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2018 – 2019 của môn Toán và môn Tiếng Việt đạt từ 9,0 điểm trở lên (tuyển 17 học sinh).

III. HỒ SƠ TUYỂN SINH

+ Đơn xin dự xét tuyển (theo mẫu của trường).

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

+ Học bạ tiểu học (bản chính).

+ Giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có).

+ Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

            + Bản sao sổ hộ khẩu.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  TUYỂN SINH

1. Thời gian

- Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 17/7/2019: trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh.

- Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 20/7/2019: trường tổ chức xét tuyển, niêm yết danh sách học sinh được tuyển tại trường.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Hội đồng Trường THCS Nguyễn Nghiêm.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Nguyễn Nghiêm, năm học 2019 – 2020. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với nhà trường theo số điện thoại 02552213482 để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Lưu.

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Công Tứ

 

Nguồn: thcsnguyennghiem.pgdducpho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều