Tháng 5 lại về.. Tháng 5 rạo rực với những tiếng ve, chùm hoa phượng đỏ nơi góc sân trường. Tháng 5 cũng là tháng nhiều thế hệ học trò cuối cấp nói với nhau lời tạm biệt. Cảm xúc ...