09:35 +07 Thứ bảy, 20/04/2019
RSS
 • img_0432.jpg
 • img_0375.jpg
 • img_0385.jpg
 • img_0401.jpg
 • img_0410.jpg
Trường học kết nối
Nhập điểm
Phổ cập giáo dục
Thống kê Smas
Phòng Giáo dục -Đào tạo Đức Phổ
Sở Giáo dục-Đào tạo
Bộ GD&ĐT
Thư viện violet
Giải pháp excel
Tải sách hay
Đội thiếu niên tiền phong

Trang nhất » Lịch công tác » TKB Khối Chiều

TKB Buổi chiều

Thứ ba - 07/02/2017 22:22
LỚP 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E TD
THỨ 2 Tiết 1 ĐỊA SỬ CN TOÁN TIN MT VĂN ANH HÓA TOÁN PHÁT TD 6A, CUNG TD 9B
Mai Lâm Thùy Kiều Hoanh T.Anh Trinh Thơ Sương Ngữ
Tiết 2 TOÁN ĐỊA SỬ CN MT CN TOÁN VĂN GDCD TOÁN
Kiều Mai Lâm Thùy T.Anh Bích Sáng Trinh T.Tuyết Ngữ
Tiết 3 SINH ANH TIN ANH SỬ VĂN HÓA TOÁN TOÁN ANH
Thùy Hiền Hoanh Minh Lâm Trinh Sương Sáng Ngữ Thơ
Tiết 4 SỬ MT ĐỊA TIN ANH VĂN GDCD CN ANH HÓA
Lâm T.Anh Mai Hoanh Minh Trinh T.Tuyết Bích Thơ Sương
Tiết 5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ
THỨ 3 Tiết 1 VĂN TOÁN VĂN ĐỊA VĂN TIN HÓA NHẠC PHÁT TD 6B, CUNG TD 9A
Tuyền Ngữ Thủy Mai Thanh Trinh Thống Sương T.Anh
Tiết 2 SỬ VĂN TOÁN VĂN TOÁN VĂN HÓA TIN CN
Lâm Ngữ Thủy Tuyền Nương Trinh Sương Thống Bích
Tiết 3 TIN VĂN ĐỊA TOÁN VĂN MT CN TOÁN
Tuyền A.Tuyết Mai Nương Trinh T.Anh Thanh Bích Ngữ
Tiết 4 TIN TOÁN SỬ VĂN ANH CN MT VĂN TIN
A.Tuyết Nương Tuyền Lâm Thủy Lan Bích T.Anh Thống
Tiết 5 CN TOÁN SỬ VĂN HÓA ANH VĂN MT VĂN
Bích Nương Lâm Tuyền Thủy Hạnh Lan Trinh T.Anh
THỨ 4 Tiết 1 VĂN NHẠC ANH CN ĐỊA ANH TOÁN ĐỊA ANH TIN PHÁT TD 6C, CUNG TD 9C
P.Anh Hiền Thùy Mai Lan Sáng Trang Thơ Thống
Tiết 2 NHẠC ANH ĐỊA SỬ CN TIN ANH ANH VĂN GDCD
P.Anh Hiền Mai Lâm Bích Thống Lan Thơ T.Tuyết
Tiết 3 ANH ĐỊA NHẠC SINH SỬ ĐỊA CN TOÁN VĂN SỬ
Hiền Mai P.Anh Thùy Lâm Trang Bích Sáng T.Tuyết
Tiết 4 ĐỊA VĂN SINH GDCD ANH GDCD TIN TOÁN CN ANH
Mai Thùy Sương Minh T.Tuyết Thống Sáng Bích Thơ
Tiết 5 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ
THỨ 5 Tiết 1 TOÁN TIN VĂN ANH NHẠC SINH ĐỊA VĂN NHẠC PHÁT TD 6D, CUNG TD 9D
Kiều A.Tuyết Minh P.Anh Thắng Trang Trinh T.Anh Thanh
Tiết 2 GDCD TOÁN VĂN NHẠC ANH NHẠC SINH VĂN ĐỊA
lam Nương P.Anh Minh T.Anh Thắng Trinh Thanh Trang
Tiết 3 TIN GDCD MT TOÁN TOÁN VĂN SINH ĐỊA VĂN
A.Tuyết lam T.Anh Kiều Nương Trinh Thanh Thắng Trang
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- TOÁN VĂN NHẠC SINH VĂN
Nương Trinh T.Anh Trang
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
THỨ 6 Tiết 1 TOÁN SINH TOÁN MT VĂN TIN SINH HÓA SINH VĂN PHÁT TD 6E, CUNG TD 9E
Kiều Thùy Ngữ T.Anh Thủy Thống Thắng Sương Trang
Tiết 2 TOÁN TOÁN GDCD SINH CN SỬ ĐỊA SINH TIN TOÁN
Kiều Nương Sương Thùy Bích T.Tuyết Trang Thắng Thống Ngữ
Tiết 3 MT VĂN ANH VĂN TOÁN SINH TIN CN TOÁN ĐỊA
T.Anh Hiền Thủy Nương Thắng Thống Bích Ngữ Trang
Tiết 4 CN VĂN CN TOÁN TOÁN ANH NHẠC TIN SỬ SINH
Bích Thùy Kiều Nương Lan T.Anh Thống T.Tuyết Trang
Tiết 5 ANH CN VĂN TOÁN SINH HÓA ANH SỬ ĐỊA MT
Hiền Bích Kiều Thùy Hạnh Lan T.Tuyết Trang T.Anh
THỨ 7 Tiết 1 SINH ANH TOÁN VĂN TIN ĐỊA HÓA TOÁN VĂN ANH  
Thùy Hiền Ngữ Thủy Hoanh Trang Sương Sáng Thơ
Tiết 2 ANH CN SINH TIN VĂN TOÁN SỬ ANH TOÁN SINH
Hiền Bích Thùy Hoanh Thủy Nương T.Tuyết Thơ Ngữ Trang
Tiết 3 VĂN SINH TIN ĐỊA GDCD TOÁN TOÁN ĐỊA TOÁN CN
Thùy Hoanh Mai Sương Nương Sáng Trang Ngữ Bích
Tiết 4 VĂN SỬ ANH ANH SINH CN TOÁN GDCD ANH HÓA
Lâm Hiền Minh Thùy Bích Sáng T.Tuyết Thơ Sương
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ

Tải file 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Hoanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: áp dụng
 

Trường THCS Nguyễn Nghiêm Đức Phổ hôm nay.

Sau ngày toàn quốc chống thực dân Pháp 8 tháng, xuất phát từ yêu cầu giáo dục, Hội Liên hiệp quốc dân tỉnh phối hợp với Đảng bộ và Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Đức Phổ thành lập 1 trường trung học tại Đức Phổ, huyện cực nam của tỉnh Quảng Ngãi. Trường được mang tên Trường Trung học...

Huong dan thay paner (Video) xem: 308

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Giao thông thông minh
Thi toán online
Thi tiếng anh qua mạng
Học tiếng Anh trực tuyến
Tài liệu học tập
Học mãi
Lời giải hay

Hỗ trợ khách hàng