09:26 +07 Thứ bảy, 20/04/2019
RSS
 • img_0432.jpg
 • img_0375.jpg
 • img_0385.jpg
 • img_0401.jpg
 • img_0410.jpg
Trường học kết nối
Nhập điểm
Phổ cập giáo dục
Thống kê Smas
Phòng Giáo dục -Đào tạo Đức Phổ
Sở Giáo dục-Đào tạo
Bộ GD&ĐT
Thư viện violet
Giải pháp excel
Tải sách hay
Đội thiếu niên tiền phong

Trang nhất » Lịch công tác » TKB Khối Chiều

TKB buổi chiều

Thứ sáu - 23/12/2016 20:54
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2016 - 2017 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 31/10/2016)
LỚP 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E TD
THỨ 2 Tiết 1 TOÁN VĂN TOÁN TIN SỬ VĂN HÓA TOÁN SINH ANH PHÁT TD 6A, CUNG TD 9A
Kiều Ngữ Hoanh Lâm Thừa Sương Sáng Trang Thơ
Tiết 2 SỬ VĂN ANH TOÁN TIN VĂN TOÁN HÓA TOÁN ĐỊA
Lâm Hiền Kiều Hoanh Thừa Sáng Sương Ngữ Trang
Tiết 3 ANH SỬ VĂN ANH VĂN SỬ TOÁN ANH CN TOÁN
Hiền Lâm Minh Thừa T.Tuyết Sáng Thơ Bích Ngữ
Tiết 4 VĂN SINH TIN ĐỊA ANH ĐỊA SỬ VĂN ANH HÓA
Thùy Hoanh Mai Minh Trang T.Tuyết Thừa Thơ Sương
Tiết 5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ
THỨ 3 Tiết 1 MT VĂN SINH CN TIN VĂN TOÁN HÓA BÍCH TD 6B, CUNG TD 9B
T.Anh Thùy Trâm Tuyền Thống Thừa Thanh Ngữ Sương
Tiết 2 CN TOÁN SINH NHẠC TOÁN GDCD VĂN MT VĂN
Trâm Tuyền Ngữ Thùy P.Anh Nương Điểm Thừa T.Anh
Tiết 3 SINH TOÁN GDCD TOÁN TIN VĂN VĂN SỬ
Tuyền Thùy Ngữ Sương Nương Thanh Thống Thừa T.Tuyết
Tiết 4 GDCD TOÁN NHẠC VĂN ANH NHẠC GDCD SỬ TIN
Trâm Nương Tuyền P.Anh Thừa Lan T.Anh Điểm T.Tuyết Thống
Tiết 5 NHẠC TOÁN VĂN VĂN HÓA ANH SỬ GDCD MT
P.Anh Nương Tuyền Thừa Hạnh Lan T.Tuyết Điểm T.Anh
THỨ 4 Tiết 1 ANH NHẠC GDCD SINH ĐỊA VĂN ANH ANH VĂN TIN PHÁT TD 6C, CUNG TD 9C
Hiền P.Anh Sương Thùy Mai Thừa Lan Thơ Thống
Tiết 2 VĂN ĐỊA NHẠC SỬ GDCD ANH SỬ TOÁN TIN CN
Mai P.Anh Lâm Sương Lan T.Tuyết Sáng Thống Bích
Tiết 3 VĂN ANH SỬ VĂN SINH GDCD CN SỬ HÓA ANH
Hiền Lâm Thừa Thùy Điểm Bích T.Tuyết Sương Thơ
Tiết 4 SINH VĂN ĐỊA VĂN ANH SỬ TOÁN TIN ANH GDCD
Thùy Mai Thừa Minh T.Tuyết Sáng Thống Thơ Điểm
Tiết 5 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ
THỨ 5 Tiết 1 TOÁN TIN ĐỊA ANH CN SINH MT ĐỊA VĂN BÍCH TD 6D, PHÁT TD 9D
Kiều A.Tuyết Mai Minh Trâm Thắng T.Anh Trang Thanh
Tiết 2 ĐỊA ANH CN TOÁN ANH TOÁN SINH NHẠC VĂN
Mai Hiền Trâm Kiều Minh Nương Thắng T.Anh Thanh
Tiết 3 TIN ĐỊA ANH TOÁN MT TOÁN SINH VĂN SINH
A.Tuyết Mai Hiền Kiều T.Anh Nương Thanh Thắng Trang
Tiết 4 TỔ CHỨC SINH HOẠT NGOÀI GiỜ LÊN LỚP
Tiết 5
THỨ 6 Tiết 1 VĂN TIN TOÁN TOÁN VĂN SINH TIN HÓA NHẠC SINH PHÁT TD 6E, CUNG TD 9E
A.Tuyết Ngữ Kiều Thừa Thắng Thống Sương T.Anh Trang
Tiết 2 TIN TOÁN VĂN MT SỬ TIN SINH VĂN HÓA TOÁN
A.Tuyết Nương T.Anh Lâm Thống Thắng Thừa Sương Ngữ
Tiết 3 TOÁN MT VĂN SỬ TOÁN VĂN ĐỊA SINH TIN TOÁN
Kiều T.Anh Lâm Nương Thừa Trang Thắng Thống Ngữ
Tiết 4 TOÁN SỬ MT VĂN TOÁN HÓA ANH TIN SINH VĂN
Kiều Lâm T.Anh Thừa Nương Hạnh Lan Thống Trang
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- ANH VĂN MT ĐỊA VĂN
Lan Thừa T.Anh Trang
THỨ 7 Tiết 1 SINH GDCD ANH TIN ĐỊA NHẠC VĂN TOÁN ANH TOÁN  
Thùy Trâm Hiền Hoanh Mai T.Anh Thừa Sáng Thơ Ngữ
Tiết 2 ANH CN SỬ ĐỊA TIN TOÁN VĂN TOÁN TOÁN ANH
Hiền Trâm Lâm Mai Hoanh Nương Thừa Sáng Ngữ Thơ
Tiết 3 ĐỊA ANH SINH VĂN TOÁN MT TOÁN CN TOÁN SỬ
Mai Hiền Thùy Thừa Nương T.Anh Sáng Bích Ngữ T.Tuyết
Tiết 4 SỬ TOÁN TIN ANH SINH CN HÓA ANH SỬ NHẠC
Lâm Nương Hoanh Minh Thùy Bích Sương Thơ T.Tuyết T.Anh
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ

Download TKB 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Trường THCS Nguyễn Nghiêm Đức Phổ hôm nay.

Sau ngày toàn quốc chống thực dân Pháp 8 tháng, xuất phát từ yêu cầu giáo dục, Hội Liên hiệp quốc dân tỉnh phối hợp với Đảng bộ và Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Đức Phổ thành lập 1 trường trung học tại Đức Phổ, huyện cực nam của tỉnh Quảng Ngãi. Trường được mang tên Trường Trung học...

Huong dan thay paner (Video) xem: 308

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Giao thông thông minh
Thi toán online
Thi tiếng anh qua mạng
Học tiếng Anh trực tuyến
Tài liệu học tập
Học mãi
Lời giải hay

Hỗ trợ khách hàng