09:26 +07 Thứ bảy, 20/04/2019
RSS
 • img_0432.jpg
 • img_0375.jpg
 • img_0385.jpg
 • img_0401.jpg
 • img_0410.jpg
Trường học kết nối
Nhập điểm
Phổ cập giáo dục
Thống kê Smas
Phòng Giáo dục -Đào tạo Đức Phổ
Sở Giáo dục-Đào tạo
Bộ GD&ĐT
Thư viện violet
Giải pháp excel
Tải sách hay
Đội thiếu niên tiền phong

Trang nhất » Lịch công tác » TKB Khối Chiều

TKB buổi chiều HKII

Thứ tư - 18/01/2017 09:05
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2016 - 2017 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/01/2017)
LỚP 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E TD
THỨ 2 Tiết 1 SỬ MT CN SINH TIN ĐỊA TOÁN ANH TOÁN PHÁT TD 6A, CUNG TD 9A
Lâm T.Anh Trâm Thùy Hoanh Trang Sáng Thơ Thanh Ngữ
Tiết 2 SINH ANH TOÁN TIN CN CN TOÁN ĐỊA SỬ
Thùy Hiền Ngữ Hoanh Trâm Bích Sáng Trang T.Tuyết Thanh
Tiết 3 GDCD SỬ TOÁN ANH SINH NHẠC ĐỊA GDCD ANH CN
Trâm Lâm Ngữ Minh Thùy T.Anh Trang T.Tuyết Thơ Bích
Tiết 4 ĐỊA CN TIN SỬ ANH CN TOÁN HÓA ANH
Mai Trâm Hoanh Lâm Minh Thanh Bích Sáng Sương Thơ
Tiết 5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ
THỨ 3 Tiết 1 MT NHẠC VĂN CN SINH TIN VĂN TOÁN PHÁT TD 6B, CUNG TD 9B
T.Anh P.Anh Tuyền Thừa Trâm Thắng Thanh Thống Ngữ
Tiết 2 VĂN GDCD TOÁN VĂN TOÁN NHẠC SINH TIN SỬ
Trâm Ngữ Tuyền Thừa Nương T.Anh Thắng Thống T.Tuyết
Tiết 3 CN SỬ NHẠC VĂN TIN GDCD TOÁN VĂN
Trâm Tuyền Lâm P.Anh Thừa Thống T.Tuyết Thanh Ngữ
Tiết 4 VĂN CN SỬ TOÁN ANH SINH SỬ MT TIN
Tuyền Trâm Lâm Nương Lan Thắng T.Tuyết T.Anh Thống
Tiết 5 SỬ TOÁN VĂN CN HÓA ANH VĂN GDCD NHẠC
Lâm Nương Trâm Tuyền Hạnh Lan Thừa T.Tuyết T.Anh
THỨ 4 Tiết 1 TOÁN ANH VĂN GDCD ĐỊA ANH TIN VĂN ĐỊA ANH PHÁT TD 6C, CUNG TD 9C
Kiều Hiền Sương Mai Lan Thống Thừa Trang Thơ
Tiết 2 ANH ĐỊA VĂN TOÁN SỬ TOÁN ANH ANH TIN SINH
Hiền Mai Kiều Lâm Nương Lan Thơ Thống Trang
Tiết 3 VĂN SỬ ANH TOÁN TOÁN VĂN SỬ TOÁN ANH HÓA
Lâm Hiền Kiều Nương Thừa T.Tuyết Sáng Thơ Sương
Tiết 4 VĂN SINH ĐỊA ANH VĂN TIN TOÁN HÓA CN GDCD
Thùy Mai Minh Thừa Thống Sáng Sương Bích T.Tuyết
Tiết 5 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ
THỨ 5 Tiết 1 CN TIN ĐỊA ANH GDCD SINH MT VĂN VĂN SINH PHÁT TD 6D, CUNG TD 9D
Trâm A.Tuyết Mai Minh Sương Thắng T.Anh Thừa Trang
Tiết 2 TIN TOÁN ANH CN ANH MT SINH VĂN VĂN ĐỊA
A.Tuyết Nương Hiền Trâm Minh T.Anh Thắng Thừa Trang
Tiết 3 ANH CN MT ĐỊA VĂN TOÁN HÓA SINH SINH VĂN
Hiền Trâm T.Anh Mai Thừa Nương Sương Thắng Trang
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- TOÁN VĂN NHẠC ĐỊA VĂN
Nương Thừa T.Anh Trang
Tiết 5                    
THỨ 6 Tiết 1 TOÁN TIN GDCD SINH MT VĂN ĐỊA TIN TOÁN VĂN PHÁT TD 6E, CUNG TD 9E
Kiều A.Tuyết Sương Thùy T.Anh Thừa Trang Thống Ngữ
Tiết 2 TOÁN TOÁN VĂN MT NHẠC CN VĂN HÓA TOÁN ĐỊA
Kiều Nương T.Anh P.Anh Bích Thừa Sương Ngữ Trang
Tiết 3 TIN TOÁN TOÁN TOÁN SINH ĐỊA VĂN MT CN TIN
A.Tuyết Nương Ngữ Kiều Thùy Trang Thừa T.Anh Bích Thống
Tiết 4 NHẠC VĂN SINH VĂN TOÁN ANH TIN CN SINH MT
P.Anh Thùy Thừa Nương Lan Thống Bích Trang T.Anh
Tiết 5 SINH VĂN NHẠC VĂN TOÁN HÓA ANH ĐỊA NHẠC CN
Thùy P.Anh Thừa Nương Hạnh Lan Trang T.Anh Bích
THỨ 7 Tiết 1 TOÁN VĂN ANH ĐỊA TIN VĂN TOÁN ANH HÓA TOÁN  
Kiều Hiền Mai Hoanh Thừa Sáng Thơ Sương Ngữ
Tiết 2 ANH SINH SỬ TOÁN ĐỊA VĂN HÓA TOÁN VĂN TOÁN
Hiền Thùy Lâm Kiều Mai Thừa Sương Sáng Ngữ
Tiết 3 ĐỊA ANH TIN VĂN SỬ SỬ CN TOÁN TOÁN ANH
Mai Hiền Hoanh Thừa Lâm T.Tuyết Bích Sáng Ngữ Thơ
Tiết 4 VĂN ĐỊA SINH TIN ANH GDCD VĂN CN ANH HÓA
Mai Thùy Hoanh Minh T.Tuyết Thừa Bích Thơ Sương
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
Hiền Lâm Thùy Minh Mai T.Tuyết Bích Sáng Sương Thơ


Tải file 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Trường THCS Nguyễn Nghiêm Đức Phổ hôm nay.

Sau ngày toàn quốc chống thực dân Pháp 8 tháng, xuất phát từ yêu cầu giáo dục, Hội Liên hiệp quốc dân tỉnh phối hợp với Đảng bộ và Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Đức Phổ thành lập 1 trường trung học tại Đức Phổ, huyện cực nam của tỉnh Quảng Ngãi. Trường được mang tên Trường Trung học...

Huong dan thay paner (Video) xem: 308

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Giao thông thông minh
Thi toán online
Thi tiếng anh qua mạng
Học tiếng Anh trực tuyến
Tài liệu học tập
Học mãi
Lời giải hay

Hỗ trợ khách hàng