09:42 +07 Thứ bảy, 20/04/2019
RSS
 • img_0432.jpg
 • img_0375.jpg
 • img_0385.jpg
 • img_0401.jpg
 • img_0410.jpg
Trường học kết nối
Nhập điểm
Phổ cập giáo dục
Thống kê Smas
Phòng Giáo dục -Đào tạo Đức Phổ
Sở Giáo dục-Đào tạo
Bộ GD&ĐT
Thư viện violet
Giải pháp excel
Tải sách hay
Đội thiếu niên tiền phong

Trang nhất » Lịch công tác » TKB Khối Sáng

TKB buổi sáng

Thứ ba - 07/02/2017 22:18
LỚP 6A 6B 6C 6D 6E 9A 9B 9C 9D 9E TD
THỨ 2 Tiết 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CUNG TD 7A, PHÁT TD 8A
Kiều P.Anh Trinh Dao A.Tuyết Hạnh Thuyên Điểm Tuyền
Tiết 2 TOÁN SINH VĂN VĂN TIN SINH ANH HÓA TOÁN
Kiều Linh Trinh Quang A.Tuyết Dao Hồng Hạnh Tuyền
Tiết 3 TOÁN ANH VĂN CN MT VĂN TIN TOÁN TOÁN SỬ
Kiều Hồng Trinh Dao P.Anh Thuyên A.Tuyết Tuyền Quang Điểm
Tiết 4 SINH MT TOÁN ANH TIN VĂN HÓA SINH SỬ VĂN
Linh P.Anh Quang Hồng A.Tuyết Thuyên Hoanh Dao Điểm
Tiết 5 ANH TOÁN TOÁN NHẠC ANH SINH SỬ VĂN TIN HÓA
Hồng Sáng Quang P.Anh Lan Dao Điểm Thuyên A.Tuyết Hoanh
THỨ 3 Tiết 1 ĐỊA VĂN ANH TIN TOÁN SỬ CN GDCD VĂN CUNG TD 7B, PHÁT TD 8B
Công Thủy Hồng Thống Huệ Điểm Thanh Thắng T.Tuyết
Tiết 2 ANH ĐỊA SỬ VĂN TOÁN GDCD CN VĂN
Huệ Hồng Mai Điểm Thủy Thanh Quang T.Tuyết Thắng
Tiết 3 VĂN TOÁN TIN GDCD ĐỊA TOÁN TOÁN ĐỊA SỬ CN
Thủy Sáng Thống Công Mai Huệ Quang Trang Điểm Thắng
Tiết 4 VĂN TOÁN ĐỊA ANH CN ĐỊA SỬ TOÁN TIN
Thủy Sáng Huệ Mai Lan Thắng Trang Điểm Quang A.Tuyết
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- ĐỊA CN TIN TOÁN SỬ
Trang Thắng A.Tuyết Quang Điểm
THỨ 4 Tiết 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ CUNG TD 7C, PHÁT TD 8C
Kiều P.Anh Trinh Dao A.Tuyết Hạnh Thuyên Điểm Tuyền
Tiết 2 MT VĂN VĂN ANH CN TOÁN TIN HÓA VĂN TOÁN
P.Anh Thủy Trinh Hồng Dao Huệ A.Tuyết Hạnh Thuyên Tuyền
Tiết 3 TOÁN VĂN CN TOÁN TIN SỬ VĂN VĂN TOÁN
Kiều Thủy Hạnh Huệ A.Tuyết Điểm Thanh Thuyên Tuyền
Tiết 4 VĂN SỬ ANH TOÁN NHẠC HÓA VĂN TOÁN SINH
Thủy Điểm Hồng Huệ P.Anh Hạnh Tuyền Thanh Dao
Tiết 5 ANH CN NHẠC CN VĂN VĂN SỬ TOÁN TIN
Hồng Hạnh P.Anh Dao Thủy Thuyên Điểm Tuyền A.Tuyết Thanh
THỨ 5 Tiết 1 TIN TOÁN CN SINH GDCD GDCD TOÁN SINH ANH ANH CUNG TD 7D, PHÁT TD 8D 
Thống Sáng Hạnh Thắng Tứ T.Tuyết Quang Dao Minh Hiền
Tiết 2 GDCD CN TOÁN TIN SINH ANH GDCD VĂN SINH ĐỊA
Công Hạnh Quang Thống Thắng Minh T.Tuyết Thuyên Dao Trang
Tiết 3 CN TIN SINH ANH SINH ANH VĂN ĐỊA GDCD
Hạnh Thống Thắng Quang Lan Dao Minh Thuyên Trang T.Tuyết
Tiết 4 HỌP HỘI ĐỒNG HOẶC SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
Tiết 5
THỨ 6 Tiết 1 TIN SINH SINH ANH VĂN TOÁN VĂN ANH NHẠC CUNG TD 7E, PHÁT TD 8E
Thống Linh Thắng Hồng Thủy Huệ Thanh Minh T.Anh
Tiết 2 SINH TIN ANH VĂN VĂN TOÁN ANH NHẠC VĂN
Linh Thống Hồng Thủy Huệ Minh T.Anh Thuyên Thanh
Tiết 3 VĂN ANH TIN TOÁN SINH TOÁN VĂN NHẠC VĂN
Thủy Hồng Thống Huệ Thắng Thanh Quang Thuyên T.Anh
Tiết 4 ANH VĂN TOÁN SINH TOÁN ANH NHẠC VĂN VĂN
Hồng Thủy Quang Thắng Huệ Minh T.Anh Thuyên Thanh
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- NHẠC ANH TOÁN ANH
T.Anh Thanh Hồng Quang Hiền
THỨ 7 Tiết 1 CN NHẠC GDCD VĂN TOÁN TIN SINH SỬ VĂN HÓA  
Hạnh P.Anh Tứ Huệ A.Tuyết Dao Điểm Thuyên Hoanh
Tiết 2 SỬ ĐỊA MT VĂN TOÁN HÓA HÓA TIN VĂN SINH
Điểm Công P.Anh Huệ Hạnh Hoanh A.Tuyết Thuyên Dao
Tiết 3 NHẠC GDCD SỬ TOÁN CN VĂN VĂN TOÁN HÓA TIN
P.Anh Công Điểm Huệ Dao Thuyên Tuyền Hạnh A.Tuyết
Tiết 4 TOÁN VĂN MT SỬ VĂN VĂN HÓA SINH TOÁN
Kiều Huệ Trinh P.Anh Điểm Thuyên Hạnh Dao Tuyền
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
Kiều P.Anh Trinh Dao A.Tuyết Hạnh Thuyên Điểm Tuyền

Tải file 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Hoanh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Trường THCS Nguyễn Nghiêm Đức Phổ hôm nay.

Sau ngày toàn quốc chống thực dân Pháp 8 tháng, xuất phát từ yêu cầu giáo dục, Hội Liên hiệp quốc dân tỉnh phối hợp với Đảng bộ và Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Đức Phổ thành lập 1 trường trung học tại Đức Phổ, huyện cực nam của tỉnh Quảng Ngãi. Trường được mang tên Trường Trung học...

Huong dan thay paner (Video) xem: 308

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Giao thông thông minh
Thi toán online
Thi tiếng anh qua mạng
Học tiếng Anh trực tuyến
Tài liệu học tập
Học mãi
Lời giải hay

Hỗ trợ khách hàng